Освобождаваме ви от задълженията по обработването на заплати

sec 1 icon 1

Икономии на разходи

sec 1 icon 1

Намаляване на административната тежест

>

sec 1 icon 2

Защита на чувствителни данни

sec 1 icon 3

Диверсификация на риска

Аутсорсингът на заплати представлява осигуряване на цялостна обработка на работните заплати на достъпни цени, от обработката на собствените заплати до представителството при контакти с държавни институции. Обработката на заплатите се извършва от специалисти по обработката на заплати с месечна периодичност.

egje schema cz

Предимствата от сътрудничество с нас

komplexnoxt

Актуално законодателство

Непрекъснато следим промените в законодателството и ги отразяваме в нашата системата.

zabezpečení

Технологично ноу-хау

Можем да свържем нашата система с други видове софтуер. Ние си сътрудничим с доставчици на системи за отчитане на присъствие.

podpora

Опит

Ние изчисляваме заплати за нашите клиенти още от 2000 г. насам. Впоследствие разширихме дейността си и в други страни от Централна и Източна Европа.

podpora

Контрол

Имате възможност за он-лайн достъп до системата за управление на персонала и наблюдение на обработваните данни.

podpora

Заместимост

Служителят, водещ платежни ведомости е болен, в отпуск, напуска работа? Това е наша грижа. Вашият срок за изплащане ще бъде спазен.

podpora

Мрежа от клонове

Благодарение на сътрудничеството с чешки и европейски клонове можем да изчислим заплатите на служители, работещи в различни данъчни юрисдикции.

Нашите експерти са тук за вас

Свържете се с нас

Отдел продажби     +359 2 944 6097       office@elanor.bg

 

elanor.bg
bg-bg